stylus#4(VA)/win a sheep free

stylus#4(VA)/win a sheep free

win a sheep free参加コンピ。

女性ボーカルっていう括りですかね。

03 ツバウメル/Win A Sheep Free

2002年、college chart japanよりリリース。